Fietsverhuur

FIETSVERHUUR
Het is mogelijk bij Bike Store Dordrecht fietsen en kinderzitjes te huren. Ook bij Bike-Outlet Dordrecht (op afspraak) kunt u fietsen huren. Reserveren is mogelijk via 078 737.03.38 of via de mail info@bikesandlifestyle.nl. Vergeet niet de gewenste vestiging erbij te vermelden. Tarieven voor gewone fietsen zijn er vanaf 9,50 euro per dag.
 

Huurtarieven

 
Tarieven fietsen met versnellingen:                                                                                      
- dag                                 13,50                
- week                               79,50                
- 10 dagen                       107,50                

Tarieven fietsen zonder versnellingen:                                                                                      
- dag                                   9,50                
- week                               56,50                
- 10 dagen                         74,50

Tarieven fietsen met versnellingen (groepsarrangementen vanaf 10 fietsen):                                                                                      
- dag                                 12,00                
- week                               69,50                
- 10 dagen                         94,50            
                       
Tarieven kinderzitje:                                
- dag                                   4,50                                              
- week                               22,50                                            
- 10 dagen                         31,50                                            
 
Borgsom:
- fiets                                75,00 of legitimatie
- zitje                              15,00 of legitimatie               

  * Alle bedragen zijn in euro’s en inclusief de BTW


Huurvoorwaarden:
1. De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd.
2. De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets en zal zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van beschadigde onderdelen vergoeden.
3. De bij het vorige punt genoemde kosten zullen uiterlijk op de vastgestelde inleverdatum van de fiets contant worden voldaan aan de verhuurder. 
4. Bij inlevering na de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag dat de fiets later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen, vermeerderd met een boete van 10,00 euro voor iedere dag dat de fiets te laat wordt teruggebracht. 
5. Te allen tijde is de verhuurder gerechtigd op de eventuele gestorte waarborgsom zijn vorderingen op de huurder terzake van de huursom en/of eventuele schadevergoeding te verhalen, onverminderd zijn recht het gehele verschuldigde op de huurder te verhalen.
6. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets. 
7. De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde fiets verzorgen.
8. De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.
9. Alle huurartikelen dienen voor 18.00 (17.00 op zaterdag) ingeleverd te zijn. Tenzij anders overeengekomen.
10. Het is verboden zich met deze fiets op het strand / buiten de fietspaden te begeven.
11. Het is verboden om met twee personen op de fiets te zitten.
12. Bij elke voortijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden.