Fietsverhuur

Fietsverhuur

 
 
Huurtarieven:
 
Tarieven fietsen zonder versnellingen:                                                                                      
- dag                                 €  9,50                
- week                              €  56,50                
- 10 dagen                       € 74,50


Tarieven fietsen met versnellingen:                                                                                      
- dag                                €  13,50                
- week                              €  79,50                
- 10 dagen                       € 107,50                


Tarieven tandem:                                                                                      
- dag                                 € 20,00                
- week                              € 119,50                
- 10 dagen                       € 159,50            
                       
                                       
Borgsom:
- fiets/tandem                   € 75,00 of legitimatie
            

  * Alle bedragen zijn in euro’s en inclusief BTWHuurvoorwaarden:

1. De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd.
2. De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets en zal zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van beschadigde onderdelen vergoeden.
3. De bij het vorige punt genoemde kosten zullen uiterlijk op de vastgestelde inleverdatum van de fiets contant worden voldaan aan de verhuurder. 
4. Bij inlevering na de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag dat de fiets later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen, vermeerderd met een boete van 10,00 euro voor iedere dag dat de fiets te laat wordt teruggebracht. 
5. Te allen tijde is de verhuurder gerechtigd op de eventuele gestorte waarborgsom zijn vorderingen op de huurder terzake van de huursom en/of eventuele schadevergoeding te verhalen, onverminderd zijn recht het gehele verschuldigde op de huurder te verhalen.
6. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets. 
7. De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde fiets verzorgen.
8. De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.
9. Alle huurartikelen dienen voor 18:00 uur (17:00 uur op zaterdag) ingeleverd te zijn. Tenzij anders overeengekomen.
10. Het is verboden zich met deze fiets op het strand / buiten de fietspaden te begeven.
11. Het is verboden om met twee personen op de fiets te zitten.
12. Bij elke voortijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden.